Miljø og bæredygtighed

Miljø og bæredygtighed

Thortrans, miljø og bæredygtighed

Hos Thortrans ønsker vi at gøre så meget som muligt for at fremme bæredygtighed og den grønne dagsorden, i alt hvad vi foretager os som virksomhed. Her er lidt om hvad vi konkret gør for at opfylde vores målsætning:

Thortrans - Miljø og Bæredygtighed

Hver især skal være bevidst om, hvad vi kan gøre for at skåne miljøet for belastning fra vores virksomhed. Derfor tager alle i virksomheden et ansvar for, at vi bruger så lidt energi som muligt og behandler alt affald miljømæssigt korrekt.

Vi har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og andre der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Vi har fokus på nedbringelse af el-, varme- og vandforbrug i alle bygninger. Vi har en åben dialog med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og myndigheder om
virksomhedens miljøarbejde.

 • I 2019 var Thortrans medstifter af fonden, Global Material & Asset Fond, www.materials.fund fonden skal sikre bæredygtig global genanvendelse af verdens ressourcer igennem cirkulær, sporbar genanvendelse af bla. plast, som kan markeres, spores og genanvendes med en unik teknologi. Fondens forretningsplan støtter  FN's 17 verdensmål.
   
 • I 2019 blev Thortrans kåret som året elevplads af HK Privat Østjylland.https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/12/16/aarets-elevplads-og-aarets-elev-er-kaaret
   
 • I 2019 kørte vi de første førsøgsture hvor brændstoffet var HVO Diesel, HVO Biodiesel er en 100 % biologisk dieselolie, der stort set har de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel.
   
 • I 2019 købte vi den første 100% eldrevne elbil, som har en rækkevide på mere end 400 km på en opladning.
  Thortrans har idag flere elbiler.
   
 • I September 2018 blev Thortrans Randers A/S  som den første logistikvirksomhed i verden FSC-Recycled, certificeret inden for genbrugs produkter, et af produkterne er en træpalle lavet af varmebehandlet affaldstræ. og samtidig medlem af FSC Danmark. Et stærkt ønske om at fremme den grønne dagsorden ligger bag beslutningen. 
   
 • I April 2018 vandt Thortrans Danish Transport Award som årets vækstvirksomhed. Prisen gik til Thortrans, fordi virksomhedens strategi og It-udvikling har skabt vækst og arbejdspladser og gjort Thortrans til en af de førende transportvirksomheder inden for sit felt https://itd.dk/nyheder/itd-nyt/2018/thortrans-vandt-danish-transport-award-2018/   
   
 • I November 2017 fik Thortrans tildelt CRS prisen af Randers kommune. CSR prisen tildeles som en anerkendelse af virksomhedes samlede indsats og bidrag til at skabe et rummeligt arbejdsmarked i Randers Kommune.
   
 • I December 2016 Stiftede Thortrans sammen med Jysk Børnforsorgen og Randers Bo og Erhvervstræning den Socailøkonomiske Fond, GOGGS Fonden "Guld og Grønne Skove" www.goggs.dk fonden skal skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne og socialt udsatte, overskuddet fra fondens virke skal gå til velgørende formål. Fonden driver bla. genbrugbutikken Finderiet www.finderiet.dk som ansætter fleks og skånejobbere.
  Thortrans tilbyder alle kunder et samarbejde hvor de kan donere deres overskuds møbler eller lignende til Finderiet, til gavn for miljøet  og med at at skabe arbejdspladser til fleksjobbere og skånejobbere i den socialøkonomiske genbrugsbutik Finderiet.