Vores ansvar for bæredygtighed - ESG, CSR & FNs Verdensmål

... gennemgående i alle aspekter på tværs af vores virksomhed

 

Bæredygtigheds Strategi - ESG, CSR & FNs Verdensmål

Thortrans | Thortrans lægger stor vægt på at ansvarlighed overfor mennesker og miljøet, vi arbejder hver dag med bæredygtighed og udnyttelse af de ressourcer vi har i virksomheden, vi sparer på vores dieselforbrug, og reducerer dermed vores CO2 udledning. Ansvarligheden overfor miljøet ligger i vores dna. Thortrans har modtaget CSR Prisen i Randers. Thortrans ansætter borgere med nedsat arbejdsevne. Thortrans levere bæredygtig logistik. Thortrans har stiftet en socialøkonomisk fond som arbejder med mennesker og genbrug. Thortrans har stiftet en fond som reducerer bl.a. plastik affald i naturen.

GROW - Et socialt ansvar

GROW er et udtryk eller rettere en beregning for en given virksomheds sociale bæredygtighed.

Læs mere >>

Gennemsigtighed

Bæredygtighed betaler sig både for vores jord, dens befolkning og økonomisk. Vi skaber synergi og sammenhæng.

Læs mere >>

Miljø

Vi er i konstant udvikling på miljø og bæredygtigheds området. Vi er first movers i vores branche. 

Læs mere >>

FNs Verdensmål

FNs verdensmål er en god rettesnor for at gøre vores Jord til et bedre sted. Vores tiltag omfatter...

Læs mere >>

Ledelse

Hos Thortrans kan alle medarbejdere let komme til at tale med ledelsen og omvendt. Den flade struktur er for os givtig og god.

Læs mere >>

Abejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er en af de vigtige grundsten i en sund og succesfuld virksomhed. 

Læs mere >>

GROW - et socialt ansvar

GROW er et udtryk eller rettere en beregning for en given virksomheds sociale bæredygtighed. Det er også en non-profit organisation, der søger at hjælper mennesker, der måske ikke passe i en ordinær beskæftigelse, i arbejde. 

Thortrans har siden sin start i 1972 valgt at tage et socialt ansvar og også ansætte personer på kanten af arbejdsmarkedet, som årene er gået, er dette kun blevet forstærket.

I februar 2023 havde Thortrans 45 sociale ansættelser der svarer til 20,73 % af vores samlede ansættelser. De 45 sociale ansættelser bidrager til samfundet med en minimumsværdi på 10.019.098 kr.

GROW har to grundlæggende beregninger

...for hvordan en virksomhed klare sig i forhold til social bæredygtighed. Eller som FNs Verdensmål beskriver det "Anstændige jobs og økonomisk vækst". 

Det første gøres op som et tal for hvor mange penge vores såkaldte sociale ansættelser har af værdi for samfundet. Og vi må sige, at vi er ganske stolte over, at have skabt en værdi på over 10 millioner kroner i 2022/2023. 

Oveni i det ser vi også alle vores ansatte som en stor værdiskaber i virksomheden: Både rent socialt og arbejdsmiljø mæssigt, men også alle mennesker som gavner den samlede bundlinje for virksomheden. 

(Det der står med småt på billedet:
"Den sociale bæredygtigenesberegner estimerer den minimumsgevinst, som virksomheden bidrager til samfundet med, nar de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Beregningen er godkendt af revisionsfirmaet Deloitte. ")

Det andet parameter er det såkaldte Speedogram.

Dette score virksomheden på hvor mange procent af medarbejderne er ansat som sociale ansættelser. 

Vi er ligesom ovenstående meget stolte, over at have fået den bedste score der kan gives: Meget God.

De to tal - reel betydning

Bag vores 45 sociale ansatte, er der naturligvis 45 mennesker med hvert deres liv. Vi vil argumentere for, at Thortrans som virksomhed bidrager til, at gøre disse menneskers liv bedre. Og omvendt er de 45 forskellige personligheder med til at skabe et rigtigt godt arbejdsmiljø, sammen med de andre ansatte og ledelsen. 

Selvfølgelig har vi ledere og vores to direktører, og nogen gange skal der tages svære beslutninger på virksomhedens vejne. Men som udgangspunkt har vi en temmelig flad ledelsesstruktur, som er medvirkende til, at der er plads til alle de mennesker der udgør virksomheden Thortrans.

Sociale indsatser og anerkendelser


I December 2016 Stiftede Thortrans sammen med foreningen Jysk Børneforsorg / Fredehjem og den selvejende institution Strømmen den socialøkonomiske fond "Guld og Grønne Skove" eller mere korrekt GOGGS fonden

Fonden er oprettet for at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne og socialt udsatte, og overskuddet fra fondens virke skal gå til velgørende formål.

Fonden driver genbrugsbutikken Finderiet som ansætter fleks- og skånejobbere, og frokostcaféen Mad & Mad som laver et sundere alternativ til det mere traditionelle take away og fast food. 

Thortrans tilbyder alle kunder et samarbejde, hvor de kan donere deres overskudsmøbler eller lignende til Finderiet. Hermed er man med til at gavne for miljøet,  og være med til at skabe arbejdspladser til fleksjobbere og skånejobbere.

I november 2017 fik Thortrans tildelt Randers kommunes CSR certifikat. CSR certifikatet tildeles som en anerkendelse af virksomheds samlede indsats og bidrag, til at skabe et rummeligt arbejdsmarked i Randers Kommune. Læs mere her.

I april 2018 vandt Thortrans Danish Transport Award som årets vækstvirksomhed. Vi fik prisen blandt andet for at have skabt vækst og dermed arbejdspladser ... også til mennesker som ikke har haft de samme muligheder som andre.

I august 2023 modtog vi igen, og med stor stolthed og glæde, Randers kommunes CSR pris/certifikat 2023-2024. Lars Kristensen på Facebook udtrykker det sådan: 
"En stor TAK til Randers Kommune for denne anerkendelse ???????? og en lige så stor TAK til vores medarbejdere ???????? som er med til at skabe rammerne for Thortrans A/S er en af de virksomheder i Randers som får denne anerkendelse." Link til opslag

Miljø

Vi er i konstant udvikling på miljøområdet, og vi anser os selv som first movers i vores branche, når det kommer til bæredygtighed og miljø tiltag. Hver især skal være bevidst om, hvad vi kan gøre for at skåne miljøet for belastning fra vores virksomhed. At være miljørigtige bliver aldrig en konkurrence hos Thortrans. Hos os er miljø en del af vores dna.

 • Vi har fokus på nedbringelse af el-, varme- og vandforbrug i alle bygninger.
 • Vi afprøver nye brændstoffer i vores lastvogne.
 • Vi har en åben dialog med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og myndigheder om virksomhedens miljøarbejde.

Erhvervsstyrelsens inspirationsguide

Vi er meget stolte af, at Erhvervsstyrelsen har brugt Thortrans som case i deres inspirationsguide, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere CO2e-udledninger i værdikæden. Du finder os på side 20 her.

HVO diesel - et bæredygtigt brændstof

Selvom brændstoffet pt. er dobbelt så dyrt som det tilsvarende fossile produkt, så tror vi på, at denne type biodiesel er en del af fremtiden. En fremtid hvor lastbiltransport kan gøres langt bedre for miljøet.  

"Mere miljø- og klimavenlig diesel. Reducerer røggenerering, mindsker partikel- og NOx udledning (op til 33%) og giver en CO2 besparelse på op til 90% ift. alm. diesel. Bio100 HVO er baseret på vegetabilske olier, animalsk fedt eller restprodukter fra blandt andet skov- og fødevareindustrien. Indeholder ikke palmeolie eller restaffald af palmeolie"

(Kilde: https://erhverv.unoxmobility.dk/truck
vedr. Uno-X- Bio100 HVO Diesel)

Biler og Chauffører

Vi arbejder konstant på, at mindske belastningen ved lastbil transport for både miljø og samfund.

 • Vores chauffører er uddannede til at køre brændstoføkonomisk.
 • Brændstofforbruget hver enkelt bil/transport måles nøjagtigt, og hver uge offentliggør vi sidste uges forbrug til vores chauffører. Hvilket inspirerer til hele tiden at være opmærksomme på mindre brændstofforbrug og derved en mindre CO2 udledning.
 • Vores lastbiler har indtil flere systemer der sikrer, at vi kører så optimalt som muligt. Der kan nævnes:
  • Forbrug, service og tachograph download via. online dataudveksling
  • Alle biler er udstyret med pda, email system og navigation
  • Nye biler er udstyret med afstands radar, med stop and go, PPC, "Predictive Powertrain Control" intelligent fartpilot, cyklistkamera.
  • Dæktrykket holdes altid optimalt ... på nyere bil har vi trådløs dæktryksovervågning.
  • Alle lastbiler er elektronisk begrænset til at kunne køre max. 85 km/t
  • Alle nyinkøbte lastbiler overholder EURO 6
  • Turplanlægning og kommunikation - alle ture bliver planlagt med geokodning, for at sikre den mest effektive rute. 
 • Vores lastbiler og trailere kører kun på regummireret trækdæk, boggiedæk og trailerdæk.  Regummireret lastvognsdæk reducere CO2 belastningen med 40%, og materialeforbruget med 70%. Det er godt for miljøet og sikre en cirkulær genanvendelse. Opbrugte dæk sendes til genanvendelse.

Solceller

Vores værkstedet og lagerhaller er forsynet med solceller på taget, solcellerne leverer det meste af den strøm vi bruger, men vi sparer alligevel på strømforbruget; apparater der ikke er i brug bliver slukket.

I April 2016 fik vi installeret en ny vaskehal, i vores vaskehal anvender vi miljørigtige sæber og vandbesparende dyser, for at minimere vandforbruget og skåne miljøet mest muligt.

Thortrans ressourcecenter

99% genanvendelse af vores affald

I Thortrans Ressourcecenter sorterer og genbruger vores affald,  alt der kan genbruges, bliver genbrugt.
Derfor er vi 99% affaldsneutrale, målt på vægt.
Træ, pap, papir, plast, metal og meget andet genanvender vi internt i Thortrans Ressourcecenter.
Thortrans Ressourcecenter er 500 m2 indrettet med specialmaskine,r der gør det muligt at genanvende de mængder som tidligere er blevet sendt til forbrænding.
Nøglen til genanvendelsen er kildesortering.

Kildesortering er et princip for affaldssortering, der går ud på at affaldet sorteres på det sted hvor det produceres, inden det viderebehandles. Typisk sorteres der i fraktioner baseret på materialetypen eller farlighed - fx glas, papir, "kemikalier" o.l. Affald, der ikke ved denne sortering kommer i en særlig fraktion kaldes restaffald.

CO2 Regnskab

Vores genanvendelse af affald gør, at vi nedsætter vores CO2 udslip. Vi har et blockchain system under udvikling, der skal gøre det CO2 der bliver sparet, nemmere at håndtere som en art crypto valuta. Modellen som er vist på denne side, er trods sin enkelhed, et godt billede på hvordan systemet og vores ressourcegenanvendelse fungerer.  

El, varme & vand - et fælles opgave

Alle i virksomheden er med til, at vi kun bruger de ressourcer som er nødvendige. Og vi har en åben dialog med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og myndigheder om virksomhedens miljøarbejde.

Hvordan vi sikrer os, at vi overholder vores målsætning:

 • LED-lamper og lys styringssystem - vi har et system der dæmper lyset automatisk, og vi bruger LED belysning i alle installationer på lagre værksted og kontor.
 • El-Trucks - alle vores trucks i vores kørsel og på vores lager køre på el.
 • Vi sparer på strømmen - computere og andre apparater sættes på standby, når de ikke er i brug. Med Climate Saver© har vi et system, der automatisk lukker for strømmen til apparater, der står uden at blive brugt.
 • Vi udskriver kun noget på papir der ikke kan sendes eller opbevares elektronisk.
 • E-Faktura - vi mailer vores fakturaer til vores kunder; dette reducere forbruget af papir og leverer fakturaen hurtigt hos den rette person.
 • Elektronisk kommunikation - Kontor og chauffører kan kommunikere med hinanden fuldt elektronisk, og vores transporter kan køres helt papirløst, da vores fuldt integrerede kunder benytte "sign on glass" via chaufførenes PDA'er. Vores system kan dokumentere leveringer med geokoder, og advicerer kunder om levering på mail og sms.
 • Automatiserede interne processer styres af narrow AI, så vores robot kan udføre de manuelle opgaver. 
 • Solceller, vandbesparelse & miljøskånsomme sæbervores værksted og vaskehal er pga. solceller stortset selvforsynende med strøm, og vandet spare vi på med gode miljøskånsomme sæber og vandbesparende dyser. 

En løbende proces

Vi forbedre os konstant, og det er en del af Thortrans, at vi hele tiden leder efter nye forbedringer - generelt og i forhold til vores arbejde med miljø og bæredygtighed. 

Et udpluk i kronologisk orden

 • I September 2018 blev Thortrans Randers A/S  som den første logistikvirksomhed i verden FSC-Recycled certificeret inden for genbrugsprodukter, og blev samtidig medlem af FSC Danmark. Et af produkterne er en træpalle lavet af varmebehandlet affaldstræ. Et stærkt ønske om at fremme den grønne dagsorden ligger bag beslutningen. 
 • I 2019 købte vi den første 100% eldrevne elbil, som har en rækkevide på mere end 400 km på en opladning. Thortrans har idag flere elbiler.
 • I 2019 kørte vi de første førsøgsture hvor brændstoffet var HVO Diesel. HVO Biodiesel er en 100 % biologisk dieselolie, der stort set har de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel.
 • I 2019 var Thortrans medstifter af fonden, Global Material & Asset Fondwww.materials.fund fonden skal sikre bæredygtig global genanvendelse af verdens ressourcer igennem cirkulær, sporbar genanvendelse af bla. plast, som kan markeres, spores og genanvendes med en unik teknologi. Fondens forretningsplan støtter  FN's 17 verdensmål. I sommeren 2023 valgte Thortrans at træde ud af Global Material & Asset Fond, for at fokusere på transportbranchen.

Ledelse

Thortrans startede med Thorbjørn og Lis Kristensen. Med andre ord et lille familiefirma. Og selvom vi siden den spæde start i 1972, har vokset os rigtigt store, så har vi i forhold til ledelsen beholdt meget af ånden fra dengang. 

Hos Thortrans kan alle medarbejdere let komme til at tale med ledelsen og omvendt. Den flade struktur giver hos os et rigtigt godt arbejdsmiljø, hvor vi alle kender hinanden. Bl.a. har vi en medarbejderapp, der naturligvis bliver brugt i arbejdsmæssig henseende, men hvor der også er plads til at bruge den som vores eget lille sociale medie. 

Denne struktur og indstilling gør også at medarbejderne i Thortrans; 
- er en stor og vigtig del i vores mål, mod en mere bæredygtig måde at drive transportvirksomhed på. 
- passer på hinanden i hverdagen.
- ved at ledelsen driver virksomheden på måde, hvor alt gøres for at der er jobsikkerhed uden at gå på kompromis.

Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø på alle parametre, naturligvis skaber en større glæde og stolthed i den enkelte medarbejder, men også øger vores produktivitet, og giver vores kunder den bedst mulige service. 

Danish Transport Award

Som et vigtigt klap på skulderen, så vandt Thortrans, som det før er nævnt, i 2018 Danish Tranport Award. Den blevet tildelt os fordi:

"...virksomhedens strategi har skabt vækst og arbejdspladser og gjort Thortrans til en af de førende transportvirksomheder inden for sit felt." citat fra ITD.dk

Lars Kristensen, den ene af vores to direktører, udtalte dengang:

"Vi er så utroligt stolte og glade over, at vi har gjort os fortjente til denne pris. For os er Thortrans ikke bare en virksomhed, det er vores passion, og vi arbejder hårdt for at levere kvalitet og god service. Samtidig vil vi også gerne gøre noget for miljøet og for de mennesker, som ikke har haft de samme muligheder som andre. Det har vi gjort og samtidig har vi skabt vækst og arbejdspladser. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tusind tak for prisen, som vi naturligvis vil bruge til at få sat endnu flere gode ting i gang til gavn for både væksten og medarbejderne" citat fra ITD.dk

Det er stadig, og vil også være det i fremtiden, dette mål Thortrans' ledelse har. 

Lars og Henrik Kristensen
Kilde: Roadstars - Mercedes Benz

Gennemsigtighed

Det betaler sig både for vores jord, dens befolkning og økonomisk. 

Vi har de sidste 50 år skabt en virksomhed, som er bevidst om sit ansvar i samfundet, og specielt i lokalsamfundet, og har arbejdet på de for os bedst mulige løsninger, sådan vi kan forbedre miljøet i den bredeste forstand, og skabe en virksomhed en arbejdsplads der er til glæde og gavn til i vores fælles samfund.

Naturligvis starter en virksomhed for at kunne genere penge. Bundlinjens magt er stor, for det er den, der afgør om en virksomhed består. Hvad vores mere end 50 års erfaring fortæller os er dog, at det betale sig tænke bæredygtighed og ansvar ind i virksomheds driften. For det skaber mere end bare end pæn virksomhedsprofil. Det skaber en særdeles positiv synergi i både det nære samfund og det større samfund, som også gavner bundlinjen. 

FNs Verdensmål

I 2015 blev FN's Verdensmål vedtaget. Og det er med god grund blevet skabelonen for at agere mere bæredygtigt i forhold til til miljø, dyr og mennesker.

Derfor har Thortrans naturligvis også set på hvilke af disse mål, Thortrans kunne sætte ind på. Transportvirksomheder kan have det svært med, at skulle abejde med bæredygtighed. Men i stedet for at se problemer, har vi set det som noget, der har skabt nye muligheder for Thortrans, vores medarbejdere og ikke mindst vores kunder.

Vores 9 fokuspunkter i FNs Verdensmål

1. Afskaf fattigdom - Ved at kunne tilbyde mennesker, der ikke nødvendigvis passer ind i det såkaldte normale arbejdsmarked et meningsfuldt job, er vi med til give en bedre indkomst til disse mennesker, som ellers ville være på en overførselsindkomst.

3. Sundhed og trivsel - Vi passer kort og godt på hinanden i Thortrans.

4. Kvalitetsuddannelse - Vi gør vores bedste for at være en rigtigt god praktikplads. Vi tilbyder efteruddannelser, til alle de medarbejdere hvor der et ønske om det, og det giver mening i forhold til den enkelte og os som virksomhed. 

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst - Vi overholder naturligvis gældende overenskomster. Og det er i vores virksomheds DNA at vi konstant arbejder med nye muligheder og dermed vækst i virksomheden, Hvilket, som vi ser det, kommer alle til gode: Thortrans, medarbejdere og det omkringliggende samfund. 
(Se mål 1 der for os har tæt sammenhæng med dette punkt)

9. Industri, Innovation og Infrastruktur - Thortrans har transport som kerneområde, men vi gør hvad vi kan for at tænke uden for boksen. Derfor har vi i dag bl.a. lagerhotel, pick'n'pack service, pallegenbrug, og vi har bl.a. været med-initiativtager til oprettelsen af GOGGS fonden.

Vores fokus har de senere år, som det også fremgår af ovenstående, været med innovation på miljø- og bæredygtighedsområdet. Og nye projekter er allerede i støbeskeen.

10. Mindre ulighed - For os hænger dette sammen med mål 1, 4 og 8. Hvis alle har lige mulighed for uddannelse og job, hvor der tages hensyn til den enkeltes evner, når vi langt.

12. Ansvarligt forbrug og produktion - Vi arbejder hårdt og konstant for at nedbringe vores forbrug af ressourcer. I særdeleshed energi fra forsile brændstoffer. Vi er tilbyder transport kørt på HVO diesel. Vores vaskehal har et minimalt vandforbrug, og får strøm fra solceller. Og vi har et minimalt spild pga. vores ressourcecenter. Plus meget andet.

13. Klimaindsats - Thortrans' indsats er tæt forbundet med nogle af de andre mål: 9, 12 og 15 specifikt. Der skal handles nu og ikke i morgen, og det mener vi, at vi er i fuld gang med. Og det er vigtigt at understrege, at vi kan gøre dette og stadig have en sund virksomhed. 

15. Livet på land - Som transportvirksomhed har vi pligt og ansvar for, at vi passer på flora og fauna. Dette gør vi bedst, ved at finde alternativer til fossile brændstoffer. Og indtil vi er helt i mål med det, have så lidt og ren udledning fra forbrændingen i vores lastbilers motorer som muligt. 

Arbejdsmiljø

Alle medarbejdere i Thortrans er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder også vores arbejde med vores sociale ansvar, som det også er berørt i afsnittet om GROW ovenover.

Vi arbejder naturligvis løbende med at tilpasse og finde forbedringer for og med vores medarbejdere. For det er vores faste overbevisning, at et godt arbejdsmiljø er en del af vores succes som virksomhed. 

I 2019 blev Thortrans kåret som året elevplads af HK Privat Østjylland, hvilket viste os fra en samarbejdspartner, at vi har skabt en god arbejdsplads.  Konkurrencen var og er arrangeret af HK Østjylland, for at sætte fokus på det store arbejde, som virksomhederne hver dag gør, for at give elever et godt uddannelsesforløb.  Så vi var naturligvis meget stolte over at få denne pris. Som den ene af vores direktøre Henrik Kristensen udtalte i forbindelse med tildeling af prisen: 

"Vi er rigtigt glade for prisen, og for at vores elever er gået sammen om at indstille os. Det forpligter, og det har vi den dybeste respekt for" 

Læs mere her hos Randers Amtsavis og Randersidag.dk.

Det er i vores optik egentlig ret enkelt

Vi har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og andre der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Dette gør vi ved at være i løbende dialog med vores dygtige medarbejdere og de relevante samarbejdspartnere herunder fagforeninger og kommunen. 

Vores ønske er at Thortrans skal være en arbejdsplads hvor man er glad for at komme på arbejde, og føler at man bliver behandlet som et mennesker og ikke bare et tandhjul i maskineriet. Som den anden af vores direktøre Lars Kristensen har udtalt, så er Thortrans ikke "bare" en virksomhed men en passion.